2019
APRIL
01.april
Valpene har fått nye sider - UKE 1 og UKE 3
UUKE 3 -Klikk her ----- UKE 1 - Klikk her
MARS
0909.mars
Valper født - 3 hanner og 2 tisper Mer info Valper/C-kull
JANUAR
31.januar
Emily er konstatert drektig, og vi gleder oss til valper i Mars.
03.januar
Valper ventes i begynnelsen av Mars . Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
2018
NOVEMBER
04.november
Valper planlegges våren 2019. Mer info kommer fortløpende